Informatiebrief T-Ell

1. Voorwoord
We vinden het belangrijk dat jullie als (nieuwe) jeugdleden op de hoogte zijn van informatie die voor jullie van belang is. We hebben daarom deze informatiebrief voor jullie opgesteld.
De brief is bestemd voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders.
Naast deze informatiebrief is er ook veel informatie terug te vinden op de website (www.t-ell.nl). Actuele informatie delen we ook via een whatsappgroep voor jeugdleden! Zit jij of je ouders nog niet in deze appgroep? Meld je dan via een van de leden van de jeugdcommissie.
Heb je vragen, opmerkingen of leuke ideeën? Meld deze dan bij de jeugdcommissie!

2. Lidmaatschap
Iedereen kan lid van T-Ell worden. Er zijn diverse soorten lidmaatschappen.
Juniorlidmaatschap
Juniorlid ben je tot het jaar dat je 18 word. Dus ben je op 1 januari van het betreffende jaar 17 (en word je dus 18) dan ben je vanaf dat jaar seniorlid. De contributie voor een juniorlid bedraagt € 60,-*.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt, zonder tijdige afmelding bij het secretariaat, automatisch verlengd. Afmelden dient te gebeuren uiterlijk 20 januari van het betreffende jaar. Bij opzegging tussen 21 januari en 1 maart brengen we € 25,-* in rekening, aangezien we als club het KNLTB-lidmaatschap voor het betreffende lid aan de bond hebben moeten afdragen. Vanaf 1 maart is opzegging voor het lopende jaar niet meer mogelijk en blijf je de volledige contributie verschuldigd.
Voor mensen die later in het jaar lid worden geldt een eenmalige instapcontributie. Voor instappers vanaf 1 juli bedraagt de juniorencontributie € 45,-* en vanaf 1 oktober € 30,-*.

Ouderlidmaatschap
Speciaal voor ouders van jeugdleden hebben we het ouderlidmaatschap.
Voor de ouders van juniorleden kennen we het ouderlidmaatschap. Hiermee is het mogelijk om samen met je kind te tennissen zonder dat een seniorlidmaatschap nodig is. De kosten bedragen € 35,-*. Dit lidmaatschap kent de volgende voorwaarden.
Het ouderlid:
• Heeft een kind dat juniorlid is van T-Ell;
• Wordt niet aangemeld bij de KNLTB en mag daarmee niet deelnemen aan toernooien en competities;
• Mag alleen spelen op de banen van T-Ell met een kind dat lid is van T-Ell, gedurende de tijdstippen dat de juniorleden op de baan mogen (zie Baan en Bar / Baanrechten);
• Betaalt geen vrijwilligersbijdrage en hoeft geen vrijwilligerswerk uit te voeren;
• Mag meedoen aan activiteiten die de club organiseert zoals feestavonden, maar mag niet mee tennissen;
• Heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering;
• Ontvangt de digitale nieuwsbrief van T-Ell;
3. Tennislessen
De tennislessen voor zowel junior- en seniorleden worden gegeven door Personal Tennis. Het opgeven, betalen en het maken van de indeling van de tennislessen gebeurd dus ook door Personal Tennis.

4. Competitie / worldtour
Naast tennisles is het belangrijk om het aangeleerde ook in de praktijk te brengen. Dit kan uitstekend door mee te doen met de competitie/worldtour. Elk voor- en elk najaar is er een competitieronde.

De tenniscompetitie voor de jeugd is afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. De niveaus zijn ingedeeld in vier kleuren. Blauw, Rood, Oranje en Groen. Bij elk niveau horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten.

Kijk voor meer informatie (bijv. spelregels en speeldata op www.tenniskids.nl.

Als je op basis van je leeftijd en/of qua nivo klaar bent met op groenveld te spelen dan ga je op grootveld spelen. Je speelt dan in een team van minimaal 4, maar het liefst 5/6 spelers. Je gaat dan op een speeldag met 4 spelers, thuis of uit, enkel en dubbelwedstrijden spelen.

 

Opgeven
Het opgeven voor de competitie / worldtour gebeurd bij T-Ell. De jeugdcommissie zorgt in samenspraak met de trainer voor het samenstellen van de competitieteams. Als er te weinig leden zijn om binnen de eigen vereniging een team samen te stellen dan wordt de samenwerking opgezocht met verenigingen in een van de buurdorpen.

T-shirt
Voor elk juniorlid dat competie of worldtour speelt zorgen we voor een t-shirt met daarop het clublogo en de naam van de sponsor. Dit t-shirt blijft eigendom van de vereniging en dient bij het stoppen met competitie of worldtour spelen weer te worden ingeleverd.

Kosten
De kosten voor deelname aan de competitie worden door de tennisvereniging betaald. Er zijn voor leden dus geen extra kosten voor deelname aan de competitie.

Ouderhulp
Bij elk team is één ouder teamcaptain. Deze ouder zorgt voor het aanmaken van een groepsapp. Verder zorgt hij/zij ervoor dat er een schema wordt gemaakt waarop staat vermeld welke ouder chauffeur is (bij uitwedstrijden) of bardienst heeft (bij thuiswedstrijden).
Heb jij als ouder bardienst? In de kalender op de website www.t-ell.nl kun je terugvinden bij welk bestuurslid het bardiensttasje aanwezig is. Het is de bedoeling dat je dit bij het bestuurslid op haalt en ook weer terugbrengt.

5. Vrij tennissen
Naast deelname aan competitie is vrij spelen ook een goede manier om tennisvaardigheden verder te ontwikkelen. Als lid mag je gebruik maken van de baan. Kijk voor de tijdstippen voor junior- en seniorleden op www.t-ell.nl/baan-en-bar/6-baanrechten.
Op de website kun je in de agenda bekijken wanneer de banen zijn gereserveerd voor activiteiten.

6. Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is het eerste aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders. Zij hebben als taak het coördineren van de competitie voor jeugdteams en het organiseren van activiteiten.
Heb je vragen, opmerkingen of leuke ideeën? Laat ze vooral aan ons weten!
Contactgegevens zijn terug te vinden op www.t-ell.nl onder jeugdcommissie.

7. Bestuur
Wil je contact opnemen met een bestuurslid? Ook de contactgegevens van de bestuursleden zijn terug te vinden op de website.

8. Activiteitenplanning
Elk jaar staan er diverse activiteiten op de planning. Zo zal er in het voorjaar een voorjaarsactiviteit worden georganiseerd, bereiden we met de teams de competitie / worldtour-wedstrijden voor, organiseren we in de zomervakantie de clubkampioenschappen en gaan we weer op zoek naar een leuke winteractiviteit. Zodra er meer bekend is over de datums van de activiteiten laten we dit aan jullie weten!
• Voorjaarsactiviteit
• Voorbereiding competitie / worldtour
• Clubkampioenschappen
• Winteractiviteit
We organiseren de activiteiten als jeugdcommissie, maar we kunnen dit niet realiseren zonder de hulp van ouders!

*bedrag is geldig voor 2018

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Inloggen

Scroll to top